Thursday, October 14, 2010

Pengaruh Bahasa Jawa Di Dalam Bahasa Melayu

Pengaruh bahasa Jawa terhadap bahasaa Melayu menjadi dominan pada zaman
kerajaan Majapahit yang menjadikan bahasa jawa sebagai teras pemerintahannya.

Pada zaman bahasa Melayu kuno, bahasa jawa bukan sahaja mempengaruhi koasa kata
bahasa Melayu tetapi turut mempengaruhi  aspek tulisan.
Penyebaran bahasa jawa ke dalam bahasa melayu berlaku melalui beberapa saluran.
antaranya termasuklah kesusasteraan jawa dalam bentuk cerita- cerita panji.

Daripada kajian yang dilakukan oleh Mashudir Kader dan Siti Noraini Jupri
terhadap kamus dewan, terdapat lebih kurang 1977  perkataa n  Melayu
berasal daripada bahasa Jawa.Antara perkataan bahasa Melayu yang
dimurnikan ke dalam bahasa Melayu :
                               
                                 Adegan, awet, ayu, bagus, beres, bibit, calon,
                                 cerdas, dadar, duda,   enak, enteng, gado- gado,
                                 gamelan, garing, gembleng, gugah,  jerok, kaget,
                                 kali, keringat, keruan, ketara,  kiai,  lapor, lelucon,
                                 lempeng, ,lontong, lolos, lulur, lumayan, ,lurah,
                                 matang,  ningsun, oleh-oleh, pamer, pasrah, ,pecal,
                                 perabot, peria, pinggir, prihatin, pundak, ronggeng,       
                                ruwat saring, semberono, sering, soto, tulen, wali, waras.
                                        

1 comment: