Saturday, October 16, 2010

Pengaruh Bahasa Cina Di Dalam Bahasa Melayu

Proses komunikasi masyarakat majmuk di Malaysia sering memperlihatkan
fenomena peresapan kosa kata.
Dalam hal ini, perhubungan antara masyarakat Melayu dan masyarakat Cina
telah  menyebabkan kata- kata bahasa Cina meresap ke dalam bahasa Melayu.

Kebanyakkan  kata pinjaman  daripada  bahasa cina yang
 terdapat  dalam bahasa Melayu mengekalkan bunyi dan makna asal
dalam bahasa cina walaupun sesetengahnya mengalami perubahan makna.

Berikut ialah senarai  kata yang diserap ke dalam bahasa Melayu :

                                 Cawan, tanglung, teko, beca, abah, amoi, apek, encik, tauke,
                                 singse, bohsia, beng, cang, ebi, kopi o, suun, kuaci, lobak,
                                 tauhu samsu, popia, koyok, tocang, gincu, ceongsam, amah,
                                 angpau, capcai, laici, pau, sampan, tahil, taugeh, teh o beng,
                                 tong, pakau, lai, kuetau, pisau, mahjung, kini, jong, inci, cat,
                                 kailan, longan, mi, mihun, kuih, tokong, kek, kicap, panking.

No comments:

Post a Comment